11000 Beograd
Terazije 10
Tel.: +381 11 3613-517

Bul. Vojvode Mišića 10
Tel.: +381 11 3691-132
Fax: +381 11 3691-002
E-mail: office@jugosped.co.yu
 


FILIJALA ZA AVIO I VODNI SAOBRAĆAJ

Filijala za avio i vodni saobraćaj pruža usluge otpreme, dopreme i prihvata robe.
Jugošped a.d. je član IATA – medjunarodne organizacije za avio saobraćaj.

Kontakt osobe:
Dragan Sudimac, Zoran Aćimović, Snežana Pavlović
Tel.: 011/3691-338, 3690-931, 3690-933
Fax: 011/3612-338, 3690-124

E-mail: avio@jugosped.co.yu

Designed by EngineSoft