11000 Beograd
Terazije 10
Tel.: +381 11 3613-517

Bul. Vojvode Mišića 10
Tel.: +381 11 3691-132
Fax: +381 11 3691-002
E-mail: office@jugosped.co.yu
 


FILIJALA ZA CARINSKE POSLOVE

Carinska služba organizovana i osposobljena za rad na pet carinskih ispostava:
Stanica /obuhvata Stanicu, Poštu, DHL, i Sajam/, Surčin, Terminal, Makiš i Luku.
Carinska služba vrši sve vidove uvoznog i izvoznog carinjenja tranzita, skladištenja robe, sajamske, zbirne, avio, DHL, kamionske i železničke pošiljke.

ŽELEZNIČKA STANICA
Adresa: Savski Trg 2
Rukovodilac carinske službe: Srđan Vujović
Tel.: 011/3616-947
Mob.: 063/270-238
E-mail: jusped-carina@yubc.net
-----------------------------------
Šef ispostave: Srđan Vujović
Tel.: 011/2642-424, 2642-366
Fax: 011/2645-953
E-mail: stan_juspe@yubc.net

MAKIŠ
Adresa: Lole Ribara 2/II
Šef ispostave: Ivica Brat
Tel.: 011/2577-636
Mob.: 063/349-674
E-mail: mak_juspe@yubc.net


SURČIN
Adresa: Aerodrom Beograd
Šef ispostave: Budislav Božović
Tel.: 011/2286-167
Fax: 011/228-622
Mob.: 063/8654-803
E-mail:
surc_juspe@yubc.net

TERMINAL
Adresa: Auto put bb blok 53
Šef ispostave: Miloš Đurđević
Tel.: 011/2105-668
Fax: 011/2612-141
Mob.: 062/333-557
E-mail: Term_juspe@yubc.net

LUKA
Adresa: Francuska 85
Šef ispostave: Zoran Piljević
Tel.: 011/2762-969
Fax: 011/2751-186
Mob.: 063/8598-493
E-mail: Luka_juspe@yubc.net


Designed by EngineSoft