11000 Beograd
Terazije 10
Tel.: +381 11 3613-517

Bul. Vojvode Mišića 10
Tel.: +381 11 3691-132
Fax: +381 11 3691-002
E-mail: office@jugosped.co.yu
 


FILIJALA ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Ova filijala se bavi organizacijom transporta roba u drumskom saobraćaju u zemlji i inostranstvu, prevozom
ADR-roba i vangabaritnih pošiljaka uključujući pribavljanje potrebne dokumentacije.
Takodje obavljamo i sve carinske formalnosti u uvozu i izvozu roba.

Kontakt osobe:

Mirjana Djonović, Ljiljana Mikulandra
Tel.: 011/3693-424
Fax: 011/3612-338

E-mail: drumski@jugosped.co.yu

 
Designed by EngineSoft