11000 Beograd
Terazije 10
Tel.: +381 11 3613-517

Bul. Vojvode Mišića 10
Tel.: +381 11 3691-132
Fax: +381 11 3691-002
E-mail: office@jugosped.co.yu
 


FILIJALA ZA KOMERCIJALNE POSLOVE

Filijala za komercijalne poslove "Jugošped"-a a.d. u mogućnosti je da pruži bilo koju vrstu usluge uvoznog i izvoznog carinjenja robe.

- Tarifiranje robe po carinskoj tarifi i informacije o zakonskim uslovima za uvoz i izvoz pošiljki.
- Organizovanje svih vidova transporta kod otpreme i dopreme robe u unutrašnjem i medjunarodnom prometu.
- Izrada carinskih propratnica na graničnim prelazima.
- Obezbedjenje svih vidova uvoznih i izvoznih dozvola.
- Organizovanje svih vrsta inspekcijskih pregleda.
- Kontrola i reklamacija transportnih, carinskih i ostalih dokumenata.
- Na raspolaganju Vam je stručno osoblje za davanje saveta iz oblasti medjunarodne špedicije.

Za sve informacije obratite se na:

Telefon: 011/3612-397, 3602-941, 3602-953, fax: 011/3690-124
Kontakt osoba: Gordana Lakićević
mob.: 064/1266-489

E-mail: komercijala@jugosped.co.yu


Designed by EngineSoft