Na osnovu odredaba člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa (“Službeni glasnik RS, br. 100/2006 i 116/2006), Uprava Akcionarskog društva Preduzeće za medjunarodnu špediciju "Jugošped" a.d. iz Beograda, Terazije br. 10.  objavljuje sledeću

 

                                                            I Z J A V U               

                   O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA AKCONARSKOG

                                     DRUŠTVA ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2008.g.

 

 

Poslovno ime

Preduzeće za medjunarodnu špediciju "Jugošped" a.d.

Sedište :

Beograd

Adresa :

Terazije br. 10

matični broj :

7043384

PIB :

100001853

E-mail adresa :

 office@jugosped.co.yu

Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata :

 rešenje br. БД.22631/2005 од 23.06.2005.g.

Delatnost: (šifra i opis) :

 

Delatnost: 63400 – aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju

Predsednik Upravnog odbora :

Gordan Djujić

Članovi Upravnog odbora :

Mirko Rašić, Zarko Džomba

Planom poslovanja za drugo  polugodište 2008.g. predvidjen je prihod i to :

 

-         prihod od prodaje roba

-         prihod od vršenja usluga špedije

-         prihod od zakupa

-         ostali poslovni – pref.troškovi

UKUPNI PRIHOD

     663.000,000 dinara

 

 

-           60.000.000

-         590.000.000

-           12.500.000

-                500.000

663.000,000

Planom poslovanja, za prvo polugodište 2008.godine, planirani su prihodi u  iznosu od 603.900.000din.Za isti period ostvareni su prihodi u iznosu od 751.936.326din., sto predstavlja ostvarenje plana od 124,51%.

 

Primerak ove izjave Društvo objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i istovremeno dostavlja Komisiji HOV, organizovanom tržištu, na koje su uključene akcije Društva i čini dostupnim na web sajtu Društva.

 

 

U Beogradu, 23. X 2008.g.                                  PREDUZEĆE "JUGOŠPED" a.d.BEOGRAD

                                                                                   PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

 

                                                                                                      Gordan Djujić