11000 Beograd
Terazije 10
Tel.: +381 11 3613-517

Bul. Vojvode Mišića 10
Tel.: +381 11 3691-132
Fax: +381 11 3691-002
E-mail: office@jugosped.co.yu
 


FILIJALA NOVI SAD

Adresa: Jevrejska 15, 21000 Novi Sad
Kontakt: Marijana Marković
Tel.: +381 21 452-581
Fax: +381 21 6622-450
Mob.: 064/1345-918

E-mail: nsad_jusped@ptt.yu


Designed by EngineSoft