11000 Beograd
Terazije 10
Tel.: +381 11 3613-517

Bul. Vojvode Mišića 10
Tel.: +381 11 3691-132
Fax: +381 11 3691-002
E-mail: office@jugosped.co.yu
 


FILIJALA SAJAMSKIH POSLOVA

U okviru preduzeća postoji poseban, specijalizovan organizacioni deo, Filijala sajamskih poslova,
koja se bavi celokupnim špediterskim poslovima na sajamskim priredbama, izložbama i drugim
manifestacijama na svim medjunarodnim sajmovima kako u zemlji tako i inostranstvu. Za rad na
sajmovima raspolažemo stručnom i iskusnom random snagom i tehničkim sredstvima za manipulaciju
koleta svih obima i težina.
Kontakt osobe:

Duško Mušicki, Slobodan Pejčić, Miroslav Marković
Tel.: 011/3690-114
E-mail:
sajam@jugosped.co.yu


Designed by EngineSoft