11000 Beograd
Terazije 10
Tel.: +381 11 3613-517

Bul. Vojvode Mišića 10
Tel.: +381 11 3691-132
Fax: +381 11 3691-002
E-mail: office@jugosped.co.rs
 


POSTANAK I RAZVOJ

"Jugošped" je od završetka Drugog svetskog rata do današnjeg dana prošao više faza u svome organizovanju. Najpre je poslovao kao Državno otpremno preduzeće, još 1945. g., da bi potom nastao "Detrans" sa filijalama širom tadašnje Jugoslavije i to u: Zagrebu, Ljubljani, Rijeci, Sarajevu, Novom Sadu, itd.
Kao Preduzeće od opšte državnog značaja koje se bavi medjunarodnom špedicijom 1947. g. formira se u "Transjug", da bi potom 1949. g. bila spojena sva Preduzeća "Transjug"-a /Beograd, Zagreb, Ljubljana, Rijeka, Split, Skoplje, Šibenik, Dubrovnik, Novi Sad, Sarajevo/ i osnovana je "Transjug" CENTRALA Beograd, a pomenuta Preduzeća u navedenim mestima postala su filijale ovog Preduzeća.
Sa donošenjem Zakona o prelasku na samoupravljanje 1951. g. dolazi do specijalizacije i decentralizacije i u medjunarodnoj špediciji. Tako "Transjug" CENTRALA prestaje da postoji, a dotadašnje filijale Preduzeća "Transjug" postale su samostalna špediterska preduzeća.
Rešenjem Vlade Narodne Republike Srbije od 31.07.1951. g. formirano je Preduzeće za medjunarodnu otpremničku službu "Transjug" Beograd čiji je predmet poslovanja obavljanje medjunarodne transportne službe, organizovanje skladišta za smeštaj robe i vršenje loko špedicije.
Godine 1952. i to 21.03. naziv Preduzeća Rešenjem Vlade Narodne Republike Srbije promenjen je u "Jugošped" - Preduzeće za medjunarodnu špediciju i javna skladišta. Preduzeće je bilo registrovano za obavljanje poslova medjunarodne špedicije pri uvozu, izvozu i tranzitu robe, a s tim u vezi i uskladištenjem robe, loko špedicije, kao i vršenje carinskih manipulacija, unajmljivanje i raspodela specijalnih železničkih kola, stručnih železničkih uprava, vazdušnih, parobrodskih društava, kvalitativna i kvantitativna kontrola robe. Kasnije je ova registracija dopunjena i proširena na zastupanje inostranih transportnih firmi radi obezbedjenja prevoznih sredstava za domaća preduzeća i medjunarodno pomorsko agencijsko poslovanje, na prevoz kvarijive robe spostvenim prevoznim sredstvima. Organizovanje preduzeća u obliku radnih organizacija sa osnovnim organizacijama udrženog rada ostavilo je traga
i na "Jugošped". To je dovelo dotle da je jedno vreme "Jugošped" bio organizovan kroz 18 organizacija udruženog rada. Kasnije ovaj broj osnovnih organizacija se smanjivao da bi se došlo do radne organizacije sa pet OOUR-a i Radnu Zajednicu.

DELATNOST

Predmet poslovanja je medjunarodna špedicija, spoljnotrgovinski promet u saobraćajno-agencijskim uslugama, unutrašnji i me djunarodni prevoz robe u drumskom saobraćaju, poslovi za mene stranog novca, poslovi javnih skladišta, pretovarne usluge.
Poslove medjunarodne špedicije obavljamo u celosti u uvozu, izvozu, tranzitu, u železničkom, pomorskom, rečnom, drumskom, vazdušnom i poštanskom saobraćaju, te u okviru špediterskih poslova vršimo:

- Carinjenje - osiguranje
- Pretovar - uskladištenje
- Loko špedicija-seobe
- Unajmljivanje brodskog prostora
- Pregled prevoznih dokumenata
- Doledjivanje brzopokvarljive robe
- Zbirni promet
- Sajamska špedicija
- Organizovanje kontejnerskog transporta

Od naročitog je značaja naše učešće u organizaciji transporta kao "arhitekte transporta” u modernizaciji, organizovanjem multlimodalnog transporta i integralnog transporta, po konceptu prevoza robe "od skladišta do skladišta".

OBIM RADA

"Jugošped" obavlja sve poslove u vezi organizovanja transporta robe železnicom, otpreme i prihvata pošiljke. Popunjava i obezbedjuje tovarne listove i druge usluge za železničke i kombinovane pošiljke, vrši kontrolu transportnih dokumenata i pošiljaka, realizuje zbirni transport. Obezbedjuje brodski prostor, transportna dokumenta, organizuje utovar, istovar, pretovar robe i skladištenje u Lukama. U svim slučajevima u kojima je to moguće teži što većoj primeni kontenerskog transporta.
"Jugošped" organizuje otpremu i dopremu robe u drumskom transportu, vrši tranzitne usluge. Posebno je značajna otprema i doprema robe preko Srbije za Bliski istok.
Organizuje otpremu i dopremu robe u rečnom i vazdušnom transportu. Obezbedjuje avionski prostor na bilo koji aerodrom u svetu i vrši skladištenje u pristaništima.
Otprema i doprema robu po povoljnijim uslovima u poštanskom saobraćaju.
Obezbedjuje palete i kontejnere za sve vidove prevoza robe, a posebno za prekomorski saobraćaj, čime se snižava vozarina, štedi u materijalu za pakovanje, brža je otprema i veća sigurnost robe.

Savremena tehnologija postavlja pred "Jugošped" specifične transportne zadatke. Potrebno je vršiti prevoze teških i predimenzioniranih predmeta direktno do mesta ugradnje. Uvodjenjem nove tehnologije za prevoz specijalnih tereta ide se u korak sa tim progresom.
Specijalna sajamska služba obučena je za obavljanje špediterskih poslova na sajamskim priredbama i slično na svim medjunarodnim sajmovima u zemlji i inostranstvu.
"Jugošped" kompletira pošiljke većih broja komitenata u zbirnom prometu. Zbirnim prometom u uvozu i izvozu omogućava se brz, siguran i jeftin prevoz.
U procesu organizovanja transporta robe, moraju se vršiti i poslovi skladištenja. "Jugošped" raspolaže razgranatom mrežom sopstvenih skladišta, a po potrebi angažuje i potreban skladišni prostor ili organizuje vršenje skladišta.
Omogućava kvalitetan i brz transport lako kvarljive robe i živih životinja. Vrši usputne manipulacije: doledjivanje hranjenje i pojenje.
U poslovima konsignacije "Jugošped" organizuje vršenje svih potrebnih usluga, od transportnih i zastupanja u carinjenju, pa do raznovrsnih tehničkih, u zavisnosti od vrste robe.

 

Designed by EngineSoft